CRRC Collaborators

CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd

 • Han Shuang

 • Wang Chengtao

CRRC Dalian Institute Co., Ltd

 • Chen Guangtai

 • Lu Wenjun

 • Cheng Xianyao

 • Yue Song

CRRC Dalian R&D Center Co., Ltd

 • Che Xiangzhong

 • Xu Congqian

 • Geng Hui

CRRC Institute

 • Tian Yin

 • Zhang Xiaohui

 • Shi Rui

 • Zhang Tao

 • Tian Gang

 • Tang Haichuan

 • Wen Boge

CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd.

 • Wu Donghua

 • Ding Sansan

 • Su Yi

 • Shang Keming

 • Wang Weibin

CRRC Qiqihar Railway Rolling Stock Co. Ltd.

 • Yu Yuebin

 • Zhao Tianjun

 • Fan Wenting

CRRC Yangtze Co., Ltd.

 • Zhang Liangwei

CRRC Yongji Electric Co.,Ltd.

 • Jing Li

CRRC Zhuzhou Electric Co.,Ltd.

 • Tian Tan

CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd.

 •  Liu Jun

CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.

 • Ai Zhengwu